Φορείς

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ/ΚΔΕΠ)
Kickoff, ΔΕΗ/ΚΔΕΠ, 27 Σεπ. 2018