Καλύτερη αναρτημένη εργασία στη θεματική περιοχή της ενέργειας, 12ο ΠΕΣΧΜ, 2019

Πολλά συγχαρητήρια και για την βράβευση της εργασίας μας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Καλύτερη αναρτημένη εργασία στη θεματική περιοχή της ενέργειας 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2019 
Ν. Κακλίδης, Ε. Πάπιστα, Αθ. Λαμπρόπουλος, Γ. Βαρβούτης, Κ. Αθανασίου, Μ. Κονσολάκης, Γ. Μαρνέλλος

5 1024x576
Scan Vraveio New 1024x724
2
1