mirtec

Περιγραφή EBETAM

Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών εφαρμοσμένης έρευνας της νέας ΕΒΕΤΑΜ καταλαμβάνει η παραγωγή προηγμένων υλικών για εξειδικευμένες εφαρμογές. Η παραγωγή δραστηριότητα της εταιρείας, εμφανίζει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια και τα ενδιαφέροντά της σήμερα εστιάζονται σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγει, με στόχο την διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων υλικών και διεύρυνση του πελατολογίου στο εξωτερικό. Επενδύοντας σε παραγωγικό εξοπλισμό η εταιρεία διαθέτει μονάδες για την παραγωγή προηγμένων υλικών πιλοτικής/μεσαίας κλίμακα, μια εξαγωγική δραστηριότητα με πελάτες σε Ευρώπη και Αμερική με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την εταιρεία. Στο παρόν ερευνητικό έργο, το ενδιαφέρον αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από την ΕΒΕΤΑΜ, εστιάζεται: α) στην ανάπτυξη των κεραμικών αιωρημάτων/μελανιών για τις προηγμένες διεργασίες εναπόθεσής τους σε κεραμικά υποστρώματα τόσο με τη μέθοδο του υγρού θερμικού ψεκασμού (LPS) όσο και με 3D printing & β) στην κατασκευή των κυψελών καυσίμου απλής ή σύνθετης γεωμετρίας για τα συστήματα SOFC/DCFC. Η Εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί για την κλιμάκωση μεγέθους παραγωγής αιωρημάτων από προηγμένα νανοϋλικά αλλά και την ενσωμάτωση τεχνολογιών παραγωγής κεραμικών υποστρωμάτων και διεργασιών επικάλυψης στην παρασκευή συστημάτων κυψελών καυσίμου. Αρχικός στόχος είναι να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες της αγοράς για: αιωρήματα εκτύπωσης/τροφοδοσίας σε 3D printing και LΡS, σε πυκνά ή πορώδη υποστρώματα διαφόρων διαστάσεων για τις κυψέλες, επικαλυμμένα με κατάλληλα υλικά ανόδου/ηλεκτρολύτη. Σαν επακόλουθο των θεμάτων που πραγματεύεται το έργο, θα δοθεί η δυνατότητα στην Εταιρεία όχι μόνο να διευρύνει τον προϊοντικό κατάλογό της που αφορά εξειδικευμένα κεραμικά για τις αγορές του εξωτερικού αλλά κυρίως να παντρέψει υπάρχουσα και νέα τεχνογνωσία για να εισέλθει στην αγορά των ενεργειακών υλικών/διατάξεων υψηλής απόδοσης.
Η ομάδα της ΕΒΕΤΑΜ στο έργο LIGBIO-GASOFC θα εστιαστεί στις παρακάτω δραστηριότητες:
i) χαρακτηρισμοί υλικών, αιωρημάτων, κεραμικών δομών και επικαλύψεων, που θα αναπτυχθούν στο έργο, ii) μελέτη κλιμάκωσης μεγέθους της διεργασίας παραγωγής αιωρημάτων, κεραμικών δομών (δισκία, κύλινδροι), της διεργασίας εναπόθεσης κεραμικών επικαλύψεων (LPS, dip coating), χρησιμοποιώντας τα υλικά που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο, iii) κατασκευή μοναδιαίων κυψελών και συστοιχιών SOFC/DCFC.
Η εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία της EBETAM στους παραπάνω τομείς ερευνητικής εξειδίκευσης, αποτυπώνεται εν συντομία παρακάτω μέσω της παράθεσης ενδεικτικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά καθώς και ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε.
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις της ΕΒΕΤΑΜ σχετικές με το έργο LIGBIO-GASOFC:

 1. M.A. Goula, N.D. Charisiou, P.K. Pandis and V.N. Stathopoulos, Ni/apatite-type lanthanum silicate supported catalyst in glycerol steam reforming reaction, RSC Advances, 6 (2016) 78954-78958.
 2. P. Oikonomou, Ch. Dedeloudis, C. J .Stournaras, Ch. Ftikos, Stabilized Tialite Mullite composites with low thermal expansion and high strength for catalytic converters, Journal of the European Ceramic Society, Volume 27, Issue 12, 2007, Pages 3475-3482.
 3.  Piga Α, Ioannides Τ, Verykios XE. Synthesis gas formation by catalytic partial oxidation of methane in a heat- integrated wall reactor. Studies in Surface Science and Catalysis, 119: 411.
 4.  Piga A, Verykios XE. An advanced reactor configuration for the partial oxidation of methane to synthesis gas. Catalysis Today; 2000, 60: 63-71.
 5. I. Georgiopoulos, E. Marathoniti, N. Vourdas, P. Ioannou, C. Andreouli, V. Stathopoulos, “Parametric study on coating development using perovskite solution precursor plasma spray” presented on the International Thermal Spray Conference 2014, 21-23 May 2014, Barcelona, Spain
 6. I. Georgiopoulos, P. Oikonomou, C. Andreouli, “Use of Aqueous Inks Derived from Superfine Powders for the Development of YSZ Plasma Spray Coatings”, presented on the International Thermal Spray Conference 2014, 21-23 May 2014, Barcelona, Spain
 7. I. Georgiopoulos, E. Marathoniti, N. Vourdas,P. Ioannou, Z. Tatoudi, G. Badalyan, S. Mirza, A. Kuzanyan, C. Andreouli, V. Stathopoulos” Development of tBC multi-layered coatings using various plasma spray techniques”, παρουσίαση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, 7-9/12/2016, Ιωάννινα

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΒΕΤΑΜ σχετικά με το έργο LIGBIOGASOFC:

 1. MONECAT “Development of metal oxide nanophase catalysts for emissions control”, BRITE EURAM Project, Duration 1996-1999
 2. REGENCATS “Improvement of the ceramic substrate of three way catalysts (TWC) to develop a regeneration and / or  reactivation procedure of used catalysts”, GROWTH Project, 2001-2004
 3. CERHYSEP “Ceramic membranes for hydrogen separation”, GROWTH Project, 2001-2005
 4. ASSOCOGS “Assessment of options for CO2 capture and geological sequestration”, STEEL AND COAL FUND / RFCR-CT-2003-00008 Project, 2004-2006
 5. MatSILC “Novel materials for silicate-based fuel cells», FP6-STREP Project, Duration 2007-2009
 6. EFECTS“Efficient Environmental-Friendly Electro-Ceramics Coating Technology and Synthesis”,FP7-NMP Project, 2008- 2011
 7. ROBANODE “Understanding and minimizing anode degradation in hydrogen and natural gas fuelled SOFCs”,FP7- FCH Project, 2010-2012
 8. NANOMGO “Development of advanced nanostructured catalytic materials for energy and environmental applications utilizing Greek minerals” SYNERGASIA 2009 / NSRF 2007-2013 (National project), 2011-2013