Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

οι επιστημονικοί και πρακτικοί στόχοι του έργου LIGBIOGASOFC είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη συζευγμένου συστήματος αεριοποίησης-SOFC (GASOFC) καθώς και κυψελών καυσίμου απευθείας τροφοδοσίας στερεών καυσίμων (DCFC) εσωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης προς παραγωγή ισχύος με απόδοση διπλάσια (> 60%) σε σύγκριση με την τρέχουσα τεχνολογική στάθμη των ΑΗΣ της ΔΕΗ.
 • Ταυτόχρονη χρήση Λιγνίτη/βιομάζας/ξυλάνθρακα και Α’ υλών χαμηλής αξίας (CO2, H2O) για αποδοτική παραγωγή ενέργειας με ιδιαίτερα χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 • Ανάπτυξη διεργασιών θερμικής/χημικής προεπεξεργασίας Λιγνίτη/βιομάζας/απορριμμάτων για τη βελτιστοποίηση των εγγενών χαρακτηριστικών τους ως καύσιμα τόσο για την GASOFC όσο και για την DCFC.
 • Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση καινοτόμων καταλυτών αεριοποίησης των στερεών καυσίμων εξωτερικά ή εσωτερικά της κυψέλης καυσίμου για την αεριοποίηση του Λιγνίτη και των αγροτικών υπολειμμάτων προς βέλτιστη παραγωγή αερίου σύνθεσης (>90%)με μειωμένες ανάγκες καθαρισμού.
 • Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση αποδοτικών ανοδικών ηλεκτροδίων με τροφοδοσία αερίου σύνθεσης σε SOFCs και απ’ ευθείας χρήση Λιγνίτη/βιομάζας/ξυλάνθρακα σε DCFCs.
 • Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νανο-υλικών και αιωρημάτων για τη δημιουργία σταθερών και με ικανοποιητικά χαρακτηριστικά (δυναμικό ιξώδες <20mPa.s., Επιφανειακή τάση <40mN/m, συγκέντρωση στερεού φορτίου >1vol%) μελανιών για τις ανάγκες εναπόθεσης των ηλεκτροδίων.
 • Εφαρμογή τεχνολογιών 3D-printing και/ή LPS, για την ανάπτυξη αποδοτικών διατάξεων SOFCs/DCFCs (~150 mW/cm2) μειώνοντας σημαντικά το χρόνο (50%) και το κόστος (70%) κατασκευής παρόμοιων διατάξεων.
 • Διερεύνηση του μηχανισμού των ηλεκτροχημικών δράσεων με χρήση προηγμένων τεχνικών χαρακτηρισμού τόσο σε SOFC με τροφοδοσία CO/H2 όσο και σε DCFC με τροφοδοσία ορυκτών καυσίμων/βιο-καυσίμων.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης των προτεινόμενων διατάξεων σε ημι-πιλοτική κλίμακα (<1 kWel) και διερεύνηση της σταθερής λειτουργίας τους σε πειράματα σταθερότητας (500 h) και βηματικών μεταβολών.
 • Σχεδιασμός, τεχνο-οικονομική αξιολόγηση και περιβαλλοντική αποτίμηση των προτεινόμενων διεργασιών σε πραγματική κλίμακα (10 – 500 MWel) – Σύγκριση μεταξύ τους αλλά και με υφιστάμενες τεχνολογίες.
 • Εκπόνηση σχεδίου διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από τους συμμετέχοντες φορείς.

Προβεβλημένα

Καλύτερη αναρτημένη εργασία στη θεματική περιοχή της ενέργειας, 12ο ΠΕΣΧΜ, 2019

Πολλά συγχαρητήρια και για την βράβευση της εργασίας μας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Καλύτερη αναρτημένη εργασία στη θεματική περιοχή της ενέργειας 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2019 
Ν. Κακλίδης, Ε. Πάπιστα, Αθ. Λαμπρόπουλος, Γ. Βαρβούτης, Κ. Αθανασίου, Μ. Κονσολάκης, Γ. Μαρνέλλος

Ο συντονιστής του έργου LIGBIO-GASOFC, διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Ιεράπετρα – Κρήτης.


Αναμνηστική Φωτογραφία από την επιτυχημένη εκδήλωση για τις προοπτικές των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στην Ιεράπετρα. 

Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Ιεράπετρας Θεοδόση Καλαντζάκη για την πρωτοβουλία και τον Μανόλη Σταματάκη για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης. Συνομιλητές στην εκδήλωση για την εφαρμογή των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου στην Ελλάδα ήταν οι Γιώργος Χατζημαρκάκης (Γενικός Γραμματέας Hydrogen Europe), Νίκος Λυμπερόπουλος (Υπέυθυνος τεχνολογιών παραγωγής Υδρογόνου στο FCH-JU), Θανάσης Στούμπος (Εθνικός Εκπρόσωπος στην ΕΕ), Γιώργος Αλεξάκης (Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης) και ο Γιώργος Φρουδάκης (Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης).
Ο συντονιστής του έργου LIGBIO-GASOFC παρουσίασε μεταξύ άλλων τις προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης για την συμμετοχή των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στο ενεργειακό μίγμα της περιοχής ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκόμισε η ιδέα και οι στόχοι του έργου LIGBIO-GASOFC. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος σύντομα θα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογόνου και του Hydrogen Europe. Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τις δυνατότητες και διευρύνουμε την δικτύωση του Πανεπιστημίου μας διεθνώς παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και προσπάθειες υποβάθμισής του.