Αποτελέσματα

Effect of Olive Kernel thermal treatment (torrefaction vs. slow pyrolysis) on the physicochemical characteristics and the CO2 or H2O gasification performance of as-prepared biochars.
Athanasios Lampropoulos et al.
International Journal of Hydrogen Energy, In Press 2020
pdf from here

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
, Ρογδάκης Χαράλαμπος, Μεταπτυχιακή Εργασία, Παν. Δυτικής Μακεδονίας, 2020

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ
Αθ. Λαμπρόπουλος, Ν. Κακλίδης, Ε. Πάπιστα, Β. Μπίνας, Μ. Λυκάκη, Μ. Κονσολάκης, Γ. Μαρνέλλος
12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Καλύτερη αναρτημένη εργασία στη θεματική περιοχή της ενέργειας 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2019
Ν. Κακλίδης, Ε. Πάπιστα, Αθ. Λαμπρόπουλος, Γ. Βαρβούτης, Κ. Αθανασίου, Μ. Κονσολάκης, Γ. Μαρνέλλος

Inkjet printed oxide electrode films for solid oxide fuel
cell fabrication – part I: ink development
Leila Zouridi, Irene Toutoudaki, George Kiriakidis, George Marnelos, Vassilios Binas
2019 Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS), taking place in Nice, France on May 27 to 31, at the ‘NANO-FUNCTIONAL MATERIALS – Symposium O – Synthesis, processing and characterization of nanoscale multi functional oxide films VII

Αεριοποίηση εξανθρακωμάτων ελαιοπυρήνα προς παραγωγή αερίου σύνθεσης με χρήση CO2 ή Η2Ο ως μέσων αεριοποίησης, “Gasification of olive kernel biochars toward syngas generation employing CO2 or Η2Ο as gasifying agents”, Nikolaos Kaklidis, Maria Lykaki, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατάλυσης, 18-20 Οκτ. 2018, Ιωάννινα